Archiwum: Kwiecień 2018

Nowoczesne technologie utylizacji śmieci

Technologii recyklingu odrzutów jest dużo, zależnych dla przykładu od typu przyjętego recyklingu.
W wypadku recyklingu materiałowego, odpady z tworzyw sztucznych po rozdrobnieniu, dzieli się za pomocą dmuchaw na części ciężkie i lekkie.